Släktmöte 2020-08-08

Hela  släktmötet  8/8 2020  avbokas!

 Allt är inställt på grund av

den Coronapandemi som råder i vårt land. 


Så här planerade vi,

men planer är till för att ändras.


Vår Wismarresa 2019 inspirerade till återträff.

Planering för ett gemensamt släktmöte inleddes i augusti 2019.

Det har hänt mycket i världen under början av 2020.

Tillsammans så oroar vi oss för utvecklingen

av pågående pandemi och Covid 19.

Det enda vi kan göra är att vara försiktiga

och följa de rekommendationer som påbjuds.

Vi hoppas förstås att smittorisken avtar

och att sammankomster ska bli möjliga igen ett annat år.

Nedan kan du läsa hur vi hade planerat inför släktmötet.

Efter en tid kommer vi att ta bort denna information.

Copyright © All Rights Reserved.