Om Koredssläkten

Tidigare anor

Släktforskningen har bland annat funnit anor tillbaka till Wilhelm von Saltzburg, född i nuvarande Tyskland omkring 1570. Han var officer och kom som kapten i svensk tjänst 1608 i Dünamünde (Rigas hamnstad i Lettland). Via en frillodotter är han morfars mormors morfar till Fredrik Bengtsson.

Mycket tyder på att Wilhelm von Saltzburg stammar från Ulrich Salzburger som i Regensburg, den 1 juli 1471 fick sitt vapen av den tysk-romerska kejsaren Fredrik III.

Släktföreningens bakgrund


Koredssläkten hade sitt första släktmöte 1966, men ingen formell förening bildades då.

1986 tillsattes en interimsstyrelse för Koredssläkten.

Den 4 juni 1988 bildades en släktförening.

 

Ordinarie släktmöte hölls ursprungligen vart femte år, då valdes styrelse för en femårsperiod.

År 2013 ändrades stadgarna och perioden avser nu tre år. Detta betyder också att släktmöte hålls vart tredje år.


Medlemmar är ättlingar i rakt nedstigande led till:


•Fredrik Bengtsson (född 3 november 1775)

och hans maka

•Maria Larsdotter (född 8 april 1786)

de bodde på gården Kored, Alboga socken, Västergötland i början av 1800-talet.


Föreningen består av sex släktgrenar, som utgår från vardera av Marias och Fredriks sex barn

som nådde vuxen ålder.

•Karl Fredriksson född 1807 (gren 11)

•Anders Gustaf Fredriksson född 1810 (gren 12)

•Olaus Fredriksson född 1814 (gren 13)

•Johanna Fredriksdotter född 1817 (gren 14)

•Anna Sara Fredriksdotter född 1821 (gren 15)

•Josef Fredriksson född 1823 (gren 16)

Vapensköld Salzburger

Släktmötet i Lena kyrka 1998.

Rune Torstensson lägger en krans vid minnesstenen efter Wilhelm von Saltzburg och hans hustru.


Vallonsläkten Boudrie finns också med bland anorna. Jean Boudruf, som kom från Virelles vid Chimay i södra Belgien, skrev kontrakt i Liège för arbete som bokare den 19 juni 1626 och kom till Sverige samma år. Han var Fredriks Bengtssons mormors farfars far.

Fortsatt forskning kommer förhoppningsvis att leda till nya intressanta anor.

/ Gudrun Johansson


Vapensköld Boudrie

Copyright © All Rights Reserved.