Blogg

Koredssläkten har ingen blogg, ännu.


Blogg


Behöver Koredssläkten en blogg?


Ja, denna fråga har varit på tapeten vid ett flertal tillfällen och det kanske kan bli aktuellt längre fram.

Just nu ser vi inte ett behov, då Koredssläkten under hösten 2015 startade en egen Facebook-grupp.

Denna grupp har blivit en annan kontaktyta, men där når vi endast de släktingar som finns med på Facebook.


En blogg, som är kopplad till Koredssläktens hemsida, ger förstås en bra kontaktmöjlighet till alla medlemmar som besöker hemsidan.


Vad tycker Du?

  • Hur viktig är en blogg?
  • Vem ska sköta den?


Skriv och berätta vad Du tycker!

Skriv till kored@kored.se eller till någon av oss i styrelsen.

Du hittar våra adresser under sidan: Kontakt
Copyright © All Rights Reserved.