Kontakt

Kontaktuppgifter

Medlemsmöte i Koredssläktföreningen

ägde rum 15 juni 2019. Ny styrelse valdes.

Kontaktuppgifter hittar du nedan.


Alla i styrelsen arbetar gemensamt med idéer och utveckling för Koredssläkten.

Kontakta oss gärna och dela med dig av tips och förslag.


Uppdrag

Kontaktuppgifter

Övrigt -  Släktgren

Ordförande

Lisbeth Nylund

lisbeth@kored.se

Medlemsbladet

Rönnvägen 6

lisbeth.nylund@telia.com

Hemsidan

136 72  Vendelsö

 070-716 78 71

Medlemsregistret


Karlgrenen
Ledamot / Kassör

Arne Hjelmqvist

arne@kored.se

Medlemsregistret

Hulelycksgatan 65

070-578 49 76

Hemsidan

431 63  Mölndal

Johannagrenen
Ledamot  / Sekreterare

Kristina Filipson Jonsson

kristinafilipsonjonsson@yahoo.com

Medlemsbladet

Tågagatan 28

042-18 16 17 /  070-641 62 19


254 39  Helsingborg

Johannagrenen
Ledamot

Anita Nilsson

anita.nilsson@gmail.com

Register

Tjärögatan 25

042- 22 28 04


257 33  Rydebäck

Anna-Saragrenen
Ledamot

VakantRevisor

Rune Torstenson

trehoga@telia.com

Revisor

Christer Sämgård

christer@samgard.se

Revisorsuppleant

Bengt-Arne Andersson

bengtarne.andersson@telia.com

Valberedning

Gudrun Johansson

johansson.gudrun@telia.com


Klas Nilsson

info@gunnarpsimmental.com
Copyright © All Rights Reserved.